Wybrane materiały pracowni informatyczno-handlowej.